Udvidelsesmoduler

Her er angivet en oversigt over de valgfrie moduler som Liveasset kan udvides med. Afhængigt af kompleksistet er udvidelsesmodulerne inddelt i priskategorierne A, B og C.

Time Sheet

Tidsforbrug til grund for løbeberegning overføres til elektronisk timeseddel. Eventuelle mangler tilføjes af serviceteknikeren og personen godkender timesedlen on-screen.

Work Domains

Håndter og inddel flere landeafdelinger eller fagdivisioner i ét og samme Liveasset system.

WiFi-ID Mapper

Integreret brug af positionsbestemmende WiFi-ID tags. Lokaliser fx materiel og autoopret workflows i Liveasset.

GANTT Visual Planner

Fantastisk GANTT planner med drag’n’drop på tværs af medarbejdere, puljeopgavepanel, direkte indtegning af bookingtidsrum med musen og meget mere!

Map Services

Integreret elektronisk kort med sporing/historik over køretøjers færden på alle veje i Europa/verden (også satellitfotos).

Route Optimizer

Verdens første ruteoptimering særligt udviklet til service teams. Tryk på knap for udkast til kørselsrækkefølge. Overfør kørselsrækkefølgen til GANTT planneren.

Key Financials

Konfigurer med få klik data du ønsker en rapport over, vælg format og klik på gem knappen for en flot layoutet intern/ekstern rapport i fx. Excel eller PDF format.

Reports

Konfigurer med få klik data du ønsker en rapport over, vælg format og klik på gem knappen for en flot layoutet intern/ekstern rapport i fx. Excel eller PDF format.

Inventory Manager PLUS

Komplet stregkode kompatibel lagerstyringsløsning med check-ind/check-ud og online visning af lagerbeholdning.

Partner Console

Giv dine eksterne partnere/kunder adgang til at booke opgaver direkte ind i din Liveasset løsning.

Webcast

Automatisk publicering af udvalgte informationer i Liveasset på virksomhedens website, extranet, parterweb etc.

Event Services

Fuldautomatisk reaktion på hændelser i henhold til forprogrammeret logik (auto sagsoprettelse, autogenereret leverandør e-mail etc.).

GPS Position Mapper

Anvisning af lokation fra hovedkontoret på kort/satellitfoto. Servicetekniker-udpegning af aktiviteter.

Extended Tracking

Sporing af aktiviteter på tværs af flere eksterne og interne forretningsled.

Extended Framework

Understøttelse af mangeleddede og avancerede arbejdsgange.

Receiver signature

Elektronisk modtagerkvittering på smartphone.

2-Way Fileshare

Fotos/video taget on-site af medarbejderen i marken vedhæftes automatisk på sagen. Tekniske tegninger kan tilføjes af koordinatoren på hovedkontoret og straks ses af medarbejderen.

Barcode Bridge

Integreret brug af stregkoder til indberetning af forbrugsmaterialer, identifikation af materiel, fremmødekvittering mm.

SMS/E-mail bridge

Kundevarslings SMS ved teknikers afstedkørsel mod opgaven (Fx. “Vores tekniker kører nu og forventer at være hos dig indenfor 30 minutter. Mvh. Nordica A/S”).

E-mail SMS Bridge PLUS

Avancerede kundebeskeder via SMS/E-mail fra kundeservice på kontoret (Fx. “I forlængelse af telefonsamtale bekræfter vi hermed aftalt teknikerbesøg 16/4-2014 kl. 9:30. Mvh. Nordica A/S”.).

Alarms PLUS (*ES)

Visning af alarmer i henhold til forprogrammeret logik (kræver Event Services).

Dynamic ID repository

Central generering og udstedelse af elektroniske ID-værdier til stand-alone stregkodeprintere etc.

I/O USB/Serial

Indsamling af data fra elektroniske enheder der er indrettet til at overføre data til en PC via Seriel/USB-kabel.

Extended APP Framework

Tilføjer en række software connectors der muliggør mere avanceret/specialiseret funktionalitet i den mobile APP.