BUT_Tourbar-03a

Opnå

20-30%

øget produktivitet i dit serviceteam som andre virksomheder

 • Danske Spil
  DECO GROUP
  Novo Nordisk
  Zenitel
  Løwener
  Københavns Kommune
  Vestforbrænding
  Rosholm Professional
  PK Teknik
  IRF
  Torshavn Kommune
  Dansk Elevatorservice
  Gribskov Kommune
  Få det planlægningsværktøj til serviceafdelingen du altid har manglet.

  ‘Tegn’ opgaverne ind på en tidslinje i den grafiske planner, med efterfølgende drag’n’drop på tværs af serviceteknikerne i marken, og visuelt feedback ved jobaccept, afstedkørsel, jobstart, jobslut, uregelmæssigheder. Få real-time opdateret overblik over hvem der er ledig, og følg de enkelte medarbejderes transport- og arbejdstid i din planner.

  Automatiske digitale arbejdssedler

  Drag’n’drop en adhoc- eller planlagte opgaver over på en medarbejder i planlægningsværktøjet, for at sende den ud på skærmen af vedkommendes mobile computer i marken (laptop, tablet, smartphone). Ved simple knaptryk tilbagerapporterer medarbejderen køretid, jobstart, jobslut, forbrugsmaterialer og noter om opgavens udførsel evt. med bilagsfoto fra den mobile device.

  Sagsdokumenter & SMS-varsling til kunden

  Vedhæft dokumenter på en opgave og synliggør dem med ét klik for serviceteknikeren i marken. Se fotos/video taget ‘on-site’ af serviceteknikeren og gør dem tilgængelige for andre serviceteknikere der følger op på opgaven. Reducer forgæves kørsel og tilbyd dine kunder en ekstra service i form af en automatisk SMS fra serviceteknikeren der oplyser afstedkørselstidspunkt og forventet fremmøde.

  GPS flådestyring & Ruteoptimering

  Få overblik over hvilken servicevogn der er tættest på en hasteopgave, med GPS-sporing der viser opgaverne og hver enkelt servicevogn på et fælles kort. Eller optimer kørselsrækkefølgen på næste måneds planlagte opgaver med verdens første ruteoptimering særligt udviklet til service teams. Skal du dokumentere en vogns færden, kan al kørsel opgtegnes i den integrerede flådestyring med to klik.

  Slutkunderapporter & Statistik

  Liveasset husker alt! Naviger nemt rundt i den autogenererede servicehistorik når en kunde ringer med spørgsmål, og fremstil med få klik en kundeparat slutrapport som PDF (service SLA). Du kan også fremstille en intern rapport til kvalitetssikring i Excelformat eller et dynamisk diagram over udviklingen i timeforbruget hos en specifik kunde, forholdet mellem kørsel- og arbejdstid i service teamet, tidsforbruget på vedligehold vs. adhoc opgaver og meget mere!

  ERP-integration & tastefri ‘samme-dag’ fakturering!

  Slut med at inddrive håndskrevne timesedler / dagsedeler / ugesedler og bruge tid på at sammenstykke en fornuftig fakturatekst! Liveasset hjælper hver servicetekniker til fyldestegørende indrapportering ‘on-site’ inkl. stregkodeaflæsning af forbrugsmaterialer. Overfør hele fakturagrundlaget fra Liveasset til NAV (Navision), AX (Axapta), SAP og andre ERP-systemer for automatiseret fakturering og lønkørsel.

  Hvorfor IT til service?

  Har du fx 10 servicemontører, der hver løser 3 opgaver dagligt ude hos kunderne, bliver det til 20.250 opgaver på 3 år! Liveasset® har flyttet overliggeren for service i mange brancher, fordi vores kunder koordinerer arbejdet smart, har fjernet papirgangene, automatiseret slutkundedialogen, fakturerer dag til dag osv.

  Læs mere

  Hvorfor Ayipa?

  Liveasset® er udviklet af Ayipa, der er en anerkendt dansk virksomhed som i mere end 10 år har leveret IT systemer til service. Omdrejningspunktet for vores aktiviteter i dag Service Management systemet Liveasset®, der indfanger 10 års erfaring fra vores arbejde med små og store service virksomheder i et internationalt banebrydende system til service teams.

  Pris & Integrationsmuligheder

  Prisen på en Liveasset løsning afhænger af antal brugere og tilvalgsmoduler. På vores første møde gennemgår vi i fælleskab en beregningsnøgle der giver dig den nøjagtige pris. Derudover kan det være en god ide at afstemme andre behov som fx. muligheden for at integrere med din virksomheds Microsoft Dynamics NAV/AX (Navision/Axapta), SAP, Oracle eller lignende ERP system, for automatiseret fakturering og lønbehandling.

  Læs mere